Tyto stránky mohou obsahovat fotografie se sexuální tématikou, pornografický materiál, fotografie mrtvých či znetvořených osob, dopravních a jiných nehod, oddělených částí těl lidí nebo zvířat a podobně.

Zvolením možnosti "Souhlasím" a stisknutím tlačítka "OK" potvrzujete, že:

  1. Je vám 18 nebo více let.
  2. Vstupujete na tyto stránky dobrovolně a na vlastní nebezpečí.
  3. Materiál ze zmiňovaných oblastí vás neuráží ani nepohoršuje.
  4. V případě, že přestanete některou z těchto podmínek splňovat, tyto stránky okamžitě opustíte.
  5. Neposkytnete přístup k materiálům z těchto stránek osobám, které nepotvrdily, že souhlasí s těmito podmínkami.
        
S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍM A PŘEJI SI ODEJÍT